facebook pixel

Nyní nové: Diskuse autorů po zadání objednávky. Cíl: dokonalá kvalita! Služba platí od střední úrovně kvality.

X
   

Podmínky služby

 1. Smluvní podmínky s informacemi o zákaznících
 2. Rozsah: Přijímáme všechny objednávky a smlouvy na základě výhradního použití těchto následujících všeobecných podmínek a veškeré dodávky a služby poskytované při plnění objednávek jsou založeny na těchto podmínkách. Vaše konfliktní podmínky nebo podmínky, které se odchylují od našich všeobecných podmínek, uznáváme, pouze pokud s jejich platností výslovně písemně souhlasíme. Spotřebitelé ve smyslu těchto podmínek jsou ti ve smyslu 13 BGB. Podnikateli ve smyslu těchto podmínek jsou ti ve smyslu 14 BGB; ustanovení těchto všeobecných podmínek pro podnikatele se vztahují také na právnické osoby podle veřejného práva a zvláštní fondy podle veřejného práva.
 1. Informace pro spotřebitele týkající se smluv na dálku a storno podmínek: Při objednávání zboží přes internet / e-mail / telefon / dopis / fax, které nesouvisí s vaší obchodní nebo nezávislou profesní činností, dodržujte také následující zákonem požadované informace:

* Naše dodací podmínky platí pro přepravu ve Spolkové republice Německo. Ceny produktů, které uvádíme, zahrnují daně.

* Máte možnost zaplatit za objednané zboží fakturou. Naše bankovní údaje: Fyrst Bank IBAN: DE54 1001 0010 0939 4501 09 BIC: PDNKDEFF. Šeky nejsou přijímány.

* Objednávky v Německu neobsahují náklady na dopravu, pokud celková částka objednávky (celková hodnota objednávky minus uplatněné vouchery a další uplatněné slevy) 50,00 eur. Pokud je celková objednávka nižší než 50,00 EUR, budou účtovány náklady na dopravu ve výši 3,90 EUR.

* U objednávek na dobírku je bez ohledu na celkovou částku objednávky splatný poplatek za dobírku ve výši 5,60 EUR (skládající se z 3,60 EUR na dobírku a 2,00 EUR na úhradu).

* Není-li se zákazníkem před provedením objednávky projednáno jinak, bude doručení provedeno do půlnoci v den doručení. Opravu dřívějšího data dodání lze provést zaplacením příplatku.

* Dohodnutá doba zpracování (období mezi doručením nabídky do data dodání) začíná teprve poté, co je vše nezbytné pro zpracování
Zákazník poskytl údaje a informace o objednávce a obdržel platbu. Pokud je příchozí platba odložena, musí být dohodnuta nová cena a musí být vyjasněno, zda je možné objednávku stále realizovat. Tato nabídka je poskytována na základě našich všeobecných podmínek v nejnovější verzi
Stojte, můžete si je kdykoli prohlédnout na našich webových stránkách. Po přijetí platby obdržíte k podpisu smlouvu o zachování důvěrnosti (zahrnuje mimo jiné převod práva na použití díla na vás, povinnosti společnosti zdanit přicházející peníze). Není úplné a musí být zákazníkem revidováno, jinak bude pomoc třetích stran vystavena trestnímu stíhání. Objednávky s dobou zpracování kratší než 7 dní nejsou plně a kvalitativně realizovatelné.

* V případě omezených nabídek je jejich cena, rozsah služeb a doba platnosti určena příslušnými inzeráty v reklamě.

* Prohlášení o ochraně údajů pro používání Google+
Plug-in „google + 1“ (Google Plus) je integrován na našem webu. To je poskytováno a provozováno společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen: Google). Toto tlačítko poznáte podle symbolu „+1“ na bílém pozadí. Když navštívíte web na našem webu, který takový doplněk obsahuje, vytvoří váš prohlížeč přímé připojení k serverům Google, čímž se obsah tohoto pluginu přenese do vašeho prohlížeče a integruje se do tohoto webu. Tím budou informace, které jste navštívili na našich webových stránkách, předány společnosti Google. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému osobnímu uživatelskému účtu u Google Plus nebo Google, může Google přiřadit návštěvu webu k tomuto účtu. Interakcí s doplňky, např. Kliknutím na tlačítko nebo zanecháním komentáře, se tyto odpovídající informace přenesou přímo do Google a tam se uloží. Pokud chcete takovému přenosu dat zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu Google Plus nebo Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah údajů, které Google pomocí tlačítka shromažďuje. Předpokládáme, že bude zaznamenána a přenesena také vaše IP adresa. Můžete se dozvědět o účelu, rozsahu a použití shromažďování údajů podniku Informujte společnost Google Inc. o svých informacích o ochraně údajů. Tuto webovou stránku najdete na adrese URL http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Jako člen Google Plus můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů o vás při návštěvě našich webových stránek propojeny s vašimi členskými daty uloženými společností Google, pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze služby Google Plus nebo Google.

* Reklamační lhůta je 2 týdny po dodání díla. Žádosti o změny, které jsou odeslány po tomto termínu, zůstávají irelevantní a již je nelze zpracovat.

* Prohlášení o ochraně dat pro pluginy YouTube
Na našich webových stránkách se používají doplňky z Youtube.de/Youtube.com. Službu provozuje Youtube, LLC, Cherry Ave., USA - zastoupená společností Google Inc. Pokud navštívíte náš web s takovým pluginem, bude navázáno připojení k serverům YouTube a plugin bude zobrazen na webu prostřednictvím zprávy do vašeho prohlížeče. Tím se na server YouTube přenese, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako člen YouTube, YouTube přiřadí tyto informace k vašim osobním uživatelským účtům na těchto platformách. Při používání těchto pluginů, jako je kliknutí na tlačítka / spuštění videa nebo odeslání komentáře, jsou tyto informace přiřazeny například vašemu uživatelskému účtu YouTube, kterému můžete zabránit pouze odhlášením před použitím pluginu. Informace o shromažďování a používání údajů platformou nebo zásuvnými moduly najdete v informacích o ochraně údajů YouTube na: www.youtube.com (

* Pamatujte, že práci byste neměli vkládat v den data podání, ale nejlépe 10 dnů nebo alespoň 2 dny před datem podání. To oběma stranám ušetří spoustu stresu. Samozřejmě vám můžeme také dodat dílo v pořadí za rozumnou cenu.

* U elektronických zkoušek / online zkoušek je autor k danému datu pevně rezervován. Vrácení peněz není možné, pokud je datum odloženo.

*

Tento web používá Hotjar. Poskytovatelem je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (web: https://www.hotjar.com). Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek za účelem implementace přísných evropských předpisů o ochraně údajů. Hotjar je nástroj pro analýzu vašeho chování uživatelů na našem webu. S Hotjarem můžeme zaznamenávat pohyby myši a posouvání a klikání. Hotjar může také určit, jak dlouho jste zůstali s ukazatelem myši v určitém bodě. Z těchto informací Hotjar vytváří takzvané tepelné mapy, které lze použít k určení, které oblasti webových stránek jsou návštěvníky webových stránek upřednostňovány. Můžeme také určit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také určit, ve kterém okamžiku jste své údaje zrušili v kontaktním formuláři (tzv. Konverzní cesty). Kromě toho lze Hotjar použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení webových nabídek provozovatele webových stránek. Hotjar používá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Tyto soubory cookie lze použít zejména k určení, zda byla naše webová stránka navštívena konkrétním zařízením nebo zda byly u příslušného prohlížeče deaktivovány funkce Hotjar. Soubory cookie Hotjar zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena. Používání Hotjar a ukládání cookies Hotjar je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i jejich reklamy. Pokud chcete deaktivovat sběr dat společností Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů na této stránce: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamatujte, že Hotjar musí být deaktivován samostatně pro každý prohlížeč nebo pro každé koncové zařízení. Další informace o Hotjar a shromážděných datech najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Hotjar pod následujícím odkazem: https://www.hotjar.com/privacy

* Naše servisní doby pro stávající objednávky jsou od pondělí do neděle od 9:00 do 18:00

* Potřebujeme písemné žádosti o opravu a ne verbálně. Takže pokud máte práci a chcete bod opravit, je to možné pouze písemně a ne orálně. Volání vedoucímu je v tomto okamžiku zbytečné. Napište mu e-mail a uveďte bod podrobně. (Například 1 odrážka s 1 větou o 5 slovech a bez 2 stránek souvislého textu.) Obecné prohlášení Potřebuji opravu, nebo bych si chtěl stěžovat, abychom autorovi nemohli dát žádné pokyny o tom, co konkrétně nesedí a co by měl konkrétně vylepšit. Na pozadí je, že musíme informace předat autorovi a oddělení kvality zkontroluje autorovu opravu s prohlášením: „Háček na to teď zapadá, autor to vylepšil.“

* Pokud budou informace odeslány později, automaticky se posune datum dodání o čas mezi zadáním objednávky a okamžikem, kdy jsme informace obdrželi. Pokud to podle našeho názoru zvýší pracovní zátěž, musí být také dohodnuta nová prodejní cena.

* Účastníme se přidružených programů. V této souvislosti poskytovatel přidruženého programu ukládá, zda kliknete na sponzorovaný odkaz na našem webu a zakoupíte produkt nebo službu od jednoho z našich partnerů. V zájmu ochrany vašich údajů na externích webových stránkách si přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů externího poskytovatele.

* Všechny objednávky jsou určeny pouze jako pomůcka k vytvoření empirického díla. Není úplná a zákazník ji musí revidovat, jinak se za pomoci třetích stran vystaví trestnímu stíhání. Z tohoto důvodu nebudou stížnosti podány. Objednávky s dobou zpracování kratší než 7 dní nejsou plně a kvalitativně proveditelné, pak se pokusíme úkol co nejlépe implementovat.

Opravy jsou prováděny bezplatně s dodací lhůtou 7-21 dnů po oznámení opravy, pokud je oznámení v rámci reklamační lhůty. Pokud mají být žádosti o opravu provedeny s dodací lhůtou kratší než 21 dní, musí být u správce stanoven příplatek za opravy a uhrazen zákazníkem. Pokud se stížnost týká zvýšení kvality díla a nikoli chyby, je to zpoplatněno. Ceny pak musí být dohodnuty s manažerem a zaplaceny podle požadavků na zlepšení kvality.

* Používání Google reCaptcha
Abychom zabezpečili náš kontaktní formulář proti nechtěnému použití, používáme službu reCaptcha od společnosti Google Inc. Tato služba nám umožňuje rozlišit, zda je vstup proveden člověkem nebo nesprávně a automaticky strojem (spambotem). Za tímto účelem bude vaše IP adresa a veškerá další data požadovaná společností Google Inc. pro službu reCaptcha předána společnosti Google Inc. Na tyto údaje se vztahují různá ustanovení o ochraně údajů společnosti Google Inc., která najdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

* Pokud zákazník neurčí žádnou strukturu, vytvoří ji autor. Částečná změna struktury je možná, avšak úplná změna struktury je možná pouze za příplatek, pokud se to zákazníkovi nelíbí.

* Údaje, které nám poskytnete, používáme v rámci našich smluvních povinností nebo k poskytování smluvní služby v souladu s podmínkami, které přijmete, a ve smyslu stanoveném k datu, tj. V zásadě pouze ve vámi zamýšleném a zřejmém smyslu , zejména pro zpracování smlouvy. V této souvislosti výslovně poukazujeme na to, že vaše údaje budou předány subdodavatelům, kteří objednávku provedou komunikace běž s tebou. Tito subdodavatelé sídlí v EU a / nebo ve Švýcarsku, což zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů.

* Citační metody jsou implementovány v následující podobě: Cituji poznámku pod čarou z. B.: Viz Bauer, C. (2018), s. 19 f nebo Jak citovat Harvard z. B.: Také [Bauer, 2018] říká ... nebo Cituje APA z. B.: Také [Bauer, 2018, s. 18] říká ...

* Pokud budou vaše údaje předány jiným společnostem nebo subdodavatelům, bude to provedeno pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a za účelem splnění smluvních povinností.

* Pokud budou peníze vráceny, bude platba provedena se zpožděním 15 dnů až 15. nebo 31. dne v měsíci. Pokud je například vrácení peněz určeno 20.07. července, zákazník jej obdrží nejpozději 15.8. srpna. splácení. Pro 10.7. splátka bude 31.7. XNUMX. resp.

* Jsme výslovně oprávněni poskytovat třetím stranám, např. Výrobcům databází nebo poskytovatelům služeb, údaje potřebné pro provoz portálu za účelem plnění našich povinností vyplývajících z uživatelského vztahu, nebo shromažďovat a zpracovávat tyto údaje prostřednictvím třetích stran. Osoby a společnosti, které pověřujeme plněním našich povinností, jsou povinny dodržovat tato ustanovení.

* Nabídky jsou platné pro dodací lhůty 0-3 dny 2 hodiny po přijetí nabídky. Nebo od 4 do 8 dnů 1 den nebo od 9 do 15 dnů 2 dny, od 16 do 31 dnů 3 dny. Platnost nabídek s datem doručení 32 a více dní vyprší po 4 dnech. 

* V případě nabídek s chybami od zákazníků nebo od nás nevzniká nárok na nabízenou cenu / rozsah služeb. 

* V případě nových informací / úkolů nebo chyb ze strany zákazníka nebo námi neexistuje nárok na nabízenou cenu.

* Jelikož se jedná o práci / službu vyrobenou individuálně pro zákazníka, nelze ji vyměnit. V zásadě platí, že při zadání objednávky (ve formě převodu / příchozí platby) nám vznikne 100% nákladů na objednávku. V případě vrácení peněz z důvodu vady lze uhradit maximálně 10% nákladů. Výše náhrady závisí na závažnosti vady. Pokud je dodací lhůta kratší než 7 dní, není do 7 dnů možná žádná oprava.

* Pokud nebude požadováno / dohodnuto jinak, bude vaše šablona doručena v následujícím formátu: Arial velikost písma 12 1.5 řádkování odůvodněno; Okraje 3,5 cm vlevo, vpravo, nahoře a dole; Jak citovat: poznámky pod čarou; Soubor MS Word; Cca. 270 slov (tj. +/- 30 slov) nebo přibližně 1800 znaků (tj. +/- 300 znaků) na stránku souvislého textu. Pokud jsou obrázky, je na stránce méně znaků a slov; Seznamy zdarma při objednávce šablony na více než 5 stranách: s titulním listem, seznamem obrázků / zkratek / tabulek / obsahu / bibliografie. Pokud vaše šablona formátu s jinou velikostí písma, typem písma a okraji má za následek méně stránek, než je počet objednaných stránek, rádi vám chybějící stránky doručíme. Potom vám však musíme tyto stránky fakturovat. V tuto chvíli nemůžeme přijmout slovní ani písemné dohody, protože máme velmi nízkou cenu za stránku a jinak již nemůžeme pokrýt náklady.

* Vyhrazujeme si právo po vašem souhlasu zasílat vám novinky týkající se naší nabídky na kontaktní údaje, které jste zadali, pokud jste proti tomuto použití vašich údajů výslovně písemně nenamietali.

* Poukazujeme na to, že vytváříme pouze šablony a že je nelze odeslat jako výkon zkoušky. Z tohoto důvodu nebudou stížnosti podány. Pokud i nadále odešlete šablonu, kterou jsme vytvořili jako zkoušku, nemůžeme vám poskytnout záruku na známku ani záruku, že úspěšně projdete - ale samozřejmě vám chceme poskytnout řádnou akademickou práci!

* Kromě údajů, které jste poskytli ke zveřejnění, zejména údajů, které jste nám poskytli čistě pro účely zpracování smlouvy pro interní účely, zpřístupníme třetím stranám pouze v případě, že existuje odpovídající právní povinnost nebo k ochraně oprávněných zájmů.

* Z důvodu zákonných požadavků se může stát, že jsme povinni ukládat vaše údaje po dobu vašeho používání našich webových stránek - zejména pro daňové účely. Údaje však budeme ukládat pouze v nezbytném rozsahu, s přihlédnutím k zákonným ustanovením.

* Protože povaha této společnosti je nemorální a není legální, zákazník se vzdává náhrady a vzdává se vrácení záloh. 

* Soubory cookie používáme při provozu naší webové stránky a nabízené služby. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači.

* U e-zkoušek / online zkoušek je autor k danému datu pevně rezervován. Pokud je datum odloženo, vrácení peněz není možné. 

* Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout další služby, které lze levně rezervovat, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout individuální služby, které by rádi měli. 

* Používáme cookies, které se na konci relace prohlížeče znovu smažou (tzv. Cookies ID relace). Soubory cookie se používají za účelem autorizace, identifikace a pro příjem zvláštních informací, například informací o tom, zda chcete zůstat přihlášeni. Cookies jsou automaticky mazány po 1 hodině.

* Používáme také cookies, které jsou uloženy ve vašem PC. Pro účely přidruženíMarketing nebo opětovné cílení. Pokud jsou ve vašem počítači uloženy soubory cookie, máte kontrolu nad tím, zda a kdy budou tyto soubory cookie odstraněny. K tomu použijte odpovídající funkci ve vašem prohlížeči.
* Používáme technická a organizační opatření k zabezpečení našich webových stránek a souvisejících systémů proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám nebo distribuci vašich údajů neoprávněnými osobami.

* Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies, případ od případu se rozhodnout, zda cookies přijmete. Pokud cookies nepřijmete, může být funkčnost našich webových stránek omezena. Informace o odpovídajícím nastavení programů naleznete v uživatelské příručce k prohlížeči nebo u výrobce prohlížeče. Doklad totožnosti, protože pro zákazníky potřebujeme faktury od daňového úřadu a nemůžeme specifikovat neznámé zákazníky. Rádi bychom zdůraznili, že vaše osobní údaje budou shromažďovány a uchovávány po uzavření smlouvy s objednávkou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů z 25. května 2018 čl.6 odst.1 písm. C) a e GDPR. Je rovněž zamýšleno zajistit, aby byla zajištěna identifikace osoby pro požadovaný účel, pro který jsou zpracovávány. (§ 5 odst. 1 písm. E GDPR. Zákazník odpovídá za správnost osobních údajů.
Podle obecného nařízení o ochraně údajů, článků 13 a 14 GDPR, existuje povinnost poskytovat informace, což znamená, že každý zákazník může získat informace o údajích, které byly shromážděny a zpracovány na vyžádání. Má právo podle Článek 17 GDPR pro vymazání jeho osobních údajů poté, co splnily účel a již nejsou požadovány. Vyhrazujeme si právo vyšetřovat trestný čin v případě přenosu nesprávných osobních údajů (e-mailová adresa, adresa atd.). (§ 263 StGB podvod) Údaje, které jsou dodávány po zadání objednávky nebo po zaplacení, již nelze u díla zohlednit a lze je do díla začlenit. Pokud mají být tyto údaje zapracovány do díla, musí být u stávající objednávky dohodnuta nová objednávka nebo nová cena a nový termín dodání. 

* Pokud přepracování trvá méně než 9 dní, je nutná další platba v závislosti na vytížení a době zpracování.

* Kupní smlouva nabývá účinnosti platbou.

 1. Zpoždění a nemožnost: Pokud byste v případě zpoždění nebo nemožnosti požadovali místo plnění náhradu, neneseme odpovědnost.
 1. Přenos rizika: Jste-li spotřebitelem, riziko náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení stavu zboží se na vás přenáší až při předání zboží vám, i když je zboží prodáváno poštou. Pokud si objednáte jako podnikatel, přechází na vás nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží, jakmile bude zboží předáno přepravní společnosti. Je to stejné jako předání, pokud jste v prodlení s přijetím.
 1. Na účet: Započtení je přípustné pouze u nesporných pohledávek nebo pohledávek, které byly uznány zákonem. Zadržovací právo můžete uplatnit, pouze pokud je založeno na stejném smluvním vztahu.
 2. záruka: Předmětem smlouvy je výlučně prodávaný produkt s vlastnostmi a vlastnostmi a zamýšleným použitím v souladu s popisem příslušného produktu. Promlčecí doba pro záruční reklamace v případě vad materiálu je 2 roky od převzetí zboží. Jste-li spotřebitel, máte nejprve na výběr, zda má být doplňkové plnění provedeno opravou nebo výměnou. Jsme však oprávněni odmítnout zvolený typ doplňkového plnění, pokud je to možné pouze s nepřiměřenými náklady a jiný druh doplňkového plnění pro vás zůstává bez významných nevýhod. Pokud se dodatečné plnění nezdaří nebo pokud vámi stanovená lhůta uplynula bez výsledku, můžete v zásadě dle svého uvážení požádat o snížení kupní ceny (snížení) nebo zrušení smlouvy (odstoupení). Pokud máte nárok na náhradu škody místo plnění, její rozsah vychází ze zákonných předpisů.
 3. Za obsah díla ani za jeho správnost nelze převzít žádnou odpovědnost. Výjimkou je rozsah (počet stránek, slov nebo znaků). Autor může pracovat nebo psát pouze tak, že mu budou poskytnuty informace a specifikace od zákazníka. Další riziko spočívá na samotném zákazníkovi.
 4. Jelikož je povaha této společnosti nemorální a není právnickou osobou, zákazník se zasláním žádosti vzdává náhrady. 

Zbytek jsou vyloučeny další nároky, které souvisejí se vadným nebo nesprávným dodáním nebo porušením sekundárních smluvních povinností při dodání, a jakákoli jiná odpovědnost z naší strany za porušení povinností z nedbalosti, bez ohledu na právní základ, na kterém mohou být založeny (např. Také protiprávní jednání a pozitivní porušení smlouvy); to se nevztahuje na porušení povinností při jednání o smlouvě. Toto vyloučení se nevztahuje na škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smlouvy z naší strany nebo některého z našich právních zástupců nebo zástupných zástupců, a rovněž se nevztahuje na škody způsobené zraněním na životě, těle nebo zdraví poškozené osoby, za které jsme odpovědní. Výše uvedená omezení odpovědnosti nemají vliv na vaše nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Neneseme odpovědnost za zboží splňující vaše konkrétní požadavky, pokud to nebylo předem výslovně písemně dohodnuto nebo pokud jsme výslovně souhlasili. Jakákoli záruka a odpovědnost je vyloučena z důsledků, které vzniknou nesprávným zacházením, nesprávným ovládáním nebo změnami zboží, které jste provedli vy nebo ostatní vaším jménem.

 1. Výhrada vlastnictví: Předmět nákupu zůstává naším majetkem, dokud nezaplatíte kupní cenu v plné výši. Výhrada vlastnictví se vztahuje také na všechny nároky, které vůči vám následně získáváme v souvislosti s předmětem nákupu. Během doby výhrady vlastnictví jste oprávněni vlastnit a používat předmět koupě v souladu se smlouvou, pokud včas splníte své povinnosti týkající se výhrady vlastnictví. Jste oprávněni prodat předmět nákupu v běžném obchodním styku. Již nyní nám přiřazujete všechny pohledávky ve výši fakturační hodnoty naší pohledávky, které vám vzniknou při dalším prodeji třetí straně. Přijmeme zadání. Po postoupení jste oprávněni inkasovat reklamaci. Vyhrazujeme si právo inkasovat nárok sami, jakmile řádně nesplníte své platební povinnosti. Zpracování a zpracování zakoupeného zboží probíhá vždy naším jménem a na náš účet. Pokud jsou zpracovávány objekty, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví k novému objektu v poměru k hodnotě objektu nákupu, který jsme dodali ostatním zpracovaným objektům. Totéž platí, pokud je položka nákupu smíchána s jinými položkami, které nám nepatří. Zavazujeme se, že na vaši žádost uvolníme cenné papíry, na které máme nárok, za předpokladu, že jejich hodnota překročí nároky, které mají být zajištěny, o více než 20%. Jste povinni nám poskytnout veškeré informace požadované v rámci výkonu práv ze sjednané výhrady vlastnictví. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží, pokud jednáte v rozporu se smlouvou, zejména pokud jste v prodlení s platbou. Pokud jsou v rozsahu dodávky zahrnuty předměty, které podléhají autorskému právu, je vám obecně poskytnuto jednoduché, neomezené, nepřenosné, nepřenosné a nepodlicencovatelné právo na užívání pro použití v obvyklém rozsahu zboží, pokud není v licenčních podmínkách pro konkrétní zboží uvedeno jinak.
 1. Ochrana dat; Souhlas s radami, informacemi (reklama) a marketingem: Jsme oprávněni shromažďovat, ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje požadované v rámci obchodního vztahu ve smyslu federálního zákona o ochraně osobních údajů. Kromě toho tímto souhlasíte s tím, abychom vám zasílali propagační informace o zakoupených a / nebo jiných produktech a / nebo službách prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy, které jste nám poskytli. Výslovně upozorňujeme, že tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna pro e-mailové adresy, které jste uvedli; to lze provést písemně na adresu uvedenou v identifikaci poskytovatele nebo e-mailem na adresu info@papernerds.de.
 1. Obecná ustanovení: Právo Spolkové republiky Německo; platnost prodejního práva OSN je vyloučena. Pokud jste podnikatel, veřejnoprávní právnická osoba nebo veřejnoprávní zvláštní fond, je místo plnění a jurisdikce pro smlouvy, které jsou uzavřeny, včetně těchto všeobecných podmínek, Stuttgart. Neúčinnost jednotlivých bodů těchto obecných podmínek nemá vliv na účinnost zbývajících ustanovení.
 2.  Za obsah díla ani za jeho správnost nelze převzít žádnou odpovědnost. Výjimkou je rozsah (počet stránek, slov nebo znaků). Autor může pracovat nebo psát pouze tak, že mu budou poskytnuty informace a specifikace od zákazníka. Další riziko spočívá na samotném zákazníkovi.
 3. Při našich obchodních jednáních předpokládáme, že naši zákazníci jsou úplnými obchodníky ve smyslu HGB. Omezujeme se proto na nejdůležitější body níže. Pokud se vaše podmínky liší od našich, platí vaše, pouze pokud byly výslovně potvrzeny.
 4. Prohlášení o ochraně soukromí pro využití Google Analytics
  Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu. V
  IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Můžete také zaznamenat údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) do Google a se zpracováním těchto údajů společností Google
  stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Můžete se přihlásit k odběru našeho zpravodaje. K tomu musíte deklarovat následující souhlas s ochranou údajů: „Chtěl bych se přihlásit k odběru novinek (kdykoli se odhlásit). Souhlasím s použitím mých údajů k tomuto účelu. “Svůj souhlas s ukládáním svých údajů pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat. nebo vymazání těchto údajů. Vezměte však na vědomí, že obecně máme pouze údaje, které nám stejně dobrovolně poskytnete. 
 5. Používáme technická a organizační opatření k zabezpečení našich webových stránek a souvisejících systémů proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravám nebo distribuci vašich údajů neoprávněnými osobami. S vašimi přístupovými informacemi byste měli vždy zacházet důvěrně a po ukončení jejich používání zavřete okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte počítač s ostatními, abyste zabránili zneužití svého účtu. Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace. Během jednoduché návštěvy webu ukládáme přístupová data do souborů protokolu serveru. Jedná se o data, která váš prohlížeč zpřístupňuje a která nejsou osobní, zejména:
 6. Typ / verze prohlížeče, použitý operační systém, URL referrer (dříve navštívená stránka), název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa), čas a datum požadavku serveru. Tyto údaje nemůžeme přiřadit konkrétním osobám. Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat; data jsou také vymazána po statistické analýze.
 7. BGB se vztahuje na všechny neregistrované obchodníky ve smyslu HGB.

 8. Jelikož je povaha této společnosti nemorální a není právnickou osobou, zákazník se zasláním žádosti vzdává náhrady. 
 9. Naše nabídky jsou nezávazné. Pro přijetí smlouvy a rozsah dodávky je rozhodující naše písemné potvrzení objednávky, které lze zaslat také e-mailem nebo faxem. Pokud naše potvrzení objednávky obsahuje odchylky od objednávky zákazníka, má se za to, že zákazník odchylky schválil, pokud do 5 dnů od data vydání našeho potvrzení objednávky neobdržíme protichůdné oznámení.
 10. Naše ceny jsou v eurech plus zákonná daň z přidané hodnoty, pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak.
 11. Pokud budou ustanovení těchto všeobecných podmínek neúčinná nebo nevymahatelná, platnost těchto všeobecných podmínek nebude ovlivněna. Smluvní strany jsou poté povinny spolupracovat na nahrazení neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení účinnými a vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží obsahu těchto podmínek.
 12. Všechny dodávky podléhají výhradě vlastnictví.
 13. Poskytujeme pouze poradenské služby ve smyslu BGB. Ujišťujeme naše zákazníky, že budeme zaměstnávat pouze kvalifikované akademické pracovníky s nezbytným odborným školením, abychom zajistili nejvyšší možnou kvalitu našich služeb. Nepřijímáme žádné další záruky.
 14. Vstupem těchto podmínek v platnost se stávají neplatnými všechny dříve publikované podmínky.
 15. Identifikace poskytovatele:

Marcel Richard
c / o autoři services.de
Birch Avenue 24
36037 Fulda
Německo
E-mail: info@papernerds.de

Nyní zcela nové: Po zadání objednávky a dostupnosti údajů o objednávce proběhne rozhovor s vaším autorem a jedním z našich kolegů s cílem poskytnout vám bezvadnou kvalitu. Tato služba je zahrnuta v ceně za stránku zdarma od úrovně střední kvality.

Informace o souhlasu, včetně měření úspěchu, použití poskytovatele přepravních služeb MailChimp, Mailerlite, přihlášení k registraci a vašich právech na odvolání najdete v našem prohlášení o ochraně údajů.