facebook pixel

Nyní nové: Diskuse autorů po zadání objednávky. Cíl: dokonalá kvalita! Služba platí od střední úrovně kvality.

X
   

Prohlášení o ochraně soukromí

Rozsah: Toto prohlášení o ochraně údajů objasňuje typ, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů odpovědným poskytovatelem Marcelem Richardem, autorem AuthorsServices.de, Birkenallee 24, 36037 Fulda, na tomto webu (dále jen „nabídka“) na.

Zakázat sledování služby Facebook Pixel

Zakázat sledování mě službou Google Analytics

Právní základ ochrany údajů lze nalézt v Federal Data Protection Act (BDSG) a Telemedia Act (TMG).

Přístup k datovým souborům / souborům protokolu serveru: Poskytovatel (nebo jeho poskytovatel webového prostoru) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce (tzv. Soubory protokolu serveru). Mezi přístupové údaje patří:

Název navštíveného webu, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, adresa URL referrera (dříve navštívená stránka), IP adresa a poskytovatel žádosti.

Poskytovatel používá data protokolu pouze pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo zpětně zkontrolovat údaje protokolu, pokud na základě konkrétních důkazů existuje oprávněné podezření z nezákonného použití.

Nakládání s osobními údaji: Osobní údaje jsou informace, které lze použít k identifikaci osoby, tj. Informace, které lze vysledovat zpět k osobě. To zahrnuje jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Za osobní údaje se ale považují také údaje o preferencích, koníčcích, členství nebo o tom, které webové stránky někdo viděl.

Osobní údaje jsou poskytovatelem shromažďovány, používány a předávány, pouze pokud je to zákonně povoleno nebo pokud uživatelé souhlasí se shromažďováním údajů.

Kontakt: Při kontaktování poskytovatele (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) se údaje o uživateli ukládají za účelem zpracování požadavku a pro případ, že by vyvstaly následné otázky.

Komentáře a příspěvky: Pokud uživatelé zanechají na blogu nebo jiných příspěvcích komentáře, jejich IP adresy se uloží. To se provádí pro bezpečnost poskytovatele, pokud někdo do komentářů a příspěvků zapisuje nelegální obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V takovém případě může být sám poskytovatel stíhán za komentář nebo příspěvek, a proto se zajímá o totožnost autora.

Newsletter: Prostřednictvím zpravodaje vás informujeme o nás a našich nabídkách. Pokud byste chtěli dostávat zpravodaj, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy nebo že vlastník souhlasí se zasíláním zpravodaje. Další údaje se neshromažďují. Tyto údaje se používají pouze k zasílání zpravodaje a nejsou předávány třetím stranám. Když se zaregistrujete k odběru zpravodaje, uložíme vaši IP adresu a datum registrace. Toto úložiště slouží pouze jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije e-mailovou adresu a zaregistruje se k odběru zpravodaje bez vědomí oprávněné osoby.

Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Odvolání lze provést pomocí odkazu v samotném zpravodaji, v oblasti vašeho profilu nebo zasláním zprávy na výše uvedené možnosti kontaktu.

Integrace služeb a obsahu od třetích stran: Může se stát, že do této online nabídky bude integrován obsah třetích stran, jako jsou videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „poskytovatelé třetích stran“) mohou používat IP adresu uživatele. Protože bez IP adresy byste nemohli odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. K zobrazení tohoto obsahu je proto vyžadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu pouze IP adresu. Nemáme však žádnou kontrolu nad tím, zda poskytovatel třetí strany používá IP adresu, např. B. kromě pro statistické účely. Pokud víme, budeme o tom uživatele informovat.

Cookies Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat konkrétní informace týkající se zařízení do přístupového zařízení uživatele (PC, smartphone atd.). Na jedné straně slouží k uživatelské přívětivosti webových stránek, a tím i uživatelům (např. Ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně slouží k zaznamenávání statistických údajů o používání webových stránek a jejich analýze za účelem vylepšení nabídky. Uživatelé mohou ovlivňovat používání cookies. Většina prohlížečů má možnost omezit nebo úplně zabránit ukládání cookies. Je však třeba poznamenat, že použití a zejména snadnost použití jsou bez cookies omezeny.

Mnoho online reklamních cookies od společností můžete uložit prostřednictvím webových stránek USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo webových stránek EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices / spravovat.

Registrační funkce: Údaje zadané při registraci budou použity za účelem využití nabídky. Uživatelé mohou být informováni e-mailem o informacích souvisejících s nabídkou nebo registrací, jako jsou změny rozsahu nabídky nebo technické okolnosti. Shromážděná data lze vidět ze vstupní masky během registrace. To zahrnuje jméno a e-mailovou adresu, IP adresu. Uživatel může na své profilové stránce dobrovolně poskytnout další informace, jako je místo bydliště a věk.

Používání sociálních pluginů na Facebooku: Tato nabídka využívá sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy lze rozpoznat podle jednoho z facebookových log (bílé „f“ na modré dlaždici nebo znak „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled sociálních pluginů na Facebooku si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když uživatel vyvolá web této nabídky, který takový plugin obsahuje, naváže jeho prohlížeč přímé připojení k serverům Facebooku. Obsah pluginu se přenáší přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče, který jej integruje do webových stránek. Poskytovatel proto nemá žádný vliv na množství dat, která Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje, a proto informuje uživatele podle úrovně znalostí:

Integrováním pluginů Facebook přijímá informace o tom, že uživatel vstoupil na odpovídající stránku nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu svému účtu na Facebooku. Když uživatelé interagují s doplňky, například stisknutím tlačítka Líbí se mi nebo vytvořením komentáře, příslušné informace se odešlou přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a tam se uloží. Pokud uživatel není členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook zjistí jeho IP adresu a uloží ji. Podle Facebooku se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Facebookem, jakož i související práva a možnosti nastavení na ochranu soukromí uživatelů lze nalézt v informacích Facebook o ochraně údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby Facebook prostřednictvím této nabídky shromažďoval údaje o něm a propojil je se svými údaji o členech uloženými na Facebooku, musí se před návštěvou webu odhlásit z Facebooku.

Rovněž je možné blokovat sociální pluginy Facebooku pomocí doplňků pro váš prohlížeč, například pomocí „Facebook Blocker“.

Instagram: Udržujeme online přítomnost v sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zainteresovanými stranami a aktivními uživateli a informovat je o našich službách.

Rádi bychom zdůraznili, že údaje o uživatelích lze zpracovávat i mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by to například mohlo ztížit vymáhání práv uživatelů. Pokud jde o americké poskytovatele, kteří získali osvědčení podle štítu na ochranu soukromí, rádi bychom zdůraznili, že se zavazují dodržovat normy EU v oblasti ochrany údajů.

Dále jsou uživatelská data obvykle zpracovávána pro průzkum trhu a reklamní účely. Například profily použití lze vytvořit z chování uživatele az toho vyplývajících zájmů uživatele. Profily použití lze zase použít například k umístění reklam uvnitř a vně platforem, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatelů. Pro tyto účely se soubory cookie obvykle ukládají do počítačů uživatelů, ve kterých se ukládá chování při používání a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být data ukládána do profilů použití bez ohledu na zařízení používaná uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).

Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá na základě našich oprávněných zájmů v účinném informování uživatelů a komunikaci s uživateli podle čl. Čl. 6 odst. 1 písm. F. GDPR. Pokud jsou uživatelé požádáni příslušnými poskytovateli platforem o souhlas se zpracováním údajů popsaným výše, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a., čl. 7 GDPR.

Podrobný popis příslušného zpracování a možnosti námitky (opt-out) odkazujeme na informace poskytnuté níže uvedenými poskytovateli.

Rovněž v případě žádostí o informace a uplatňování uživatelských práv upozorňujeme, že je lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Zásady ochrany osobních údajů / Odhlášení: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tlačítko +1 z Google+: Tato nabídka využívá tlačítko „+1“ sociální sítě Google Plus, které provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tlačítko lze rozpoznat podle symbolu „+1“ na bílém nebo barevném pozadí.

Když uživatel vyvolá web této nabídky, který obsahuje takové tlačítko, vytvoří prohlížeč přímé spojení se servery Google. Obsah tlačítka „+1“ se přenáší přímo z Google do jeho prohlížeče, který jej integruje do webových stránek. poskytovatel proto nemá žádný vliv na množství dat, které Google pomocí tlačítka shromažďuje. Podle Google se žádné osobní údaje neshromažďují bez kliknutí na tlačítko. Taková data, včetně IP adresy, jsou shromažďována a zpracovávána pouze přihlášenými členy.

Účel a rozsah shromažďování údajů a dalšího zpracování a používání údajů společností Google, jakož i související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích společnosti Google o ochraně údajů pro tlačítko „+1“: http://www.google.com/ intl / de / + / policy / + 1button.html a nejčastější dotazy: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

Twitter: Tato nabídka využívá tlačítka služby Twitter. Tato tlačítka nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Lze je rozpoznat podle výrazů jako „Twitter“ nebo „Follow“ v kombinaci se stylizovaným modrým ptákem. Pomocí tlačítek je možné sdílet příspěvek nebo stránku této nabídky na Twitteru nebo sledovat poskytovatele na Twitteru.

Když uživatel vyvolá web na tomto webu, který obsahuje takové tlačítko, jeho prohlížeč naváže přímé spojení se servery Twitter. Obsah tlačítka Twitter se přenáší přímo z Twitteru do prohlížeče uživatele. Poskytovatel proto nemá žádný vliv na množství dat, která Twitter shromažďuje pomocí tohoto zásuvného modulu a informuje uživatele podle jeho úrovně znalostí. Poté se při přístupu k tlačítku přenáší pouze IP adresa uživatele a adresa URL příslušné webové stránky, která se však nepoužívá k jiným účelům než k zobrazení tlačítka.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy.

Google AdSense: Tato nabídka využívá Google AdSense. Podrobnosti najdete na google.de

Partnerský program Amazon: Marcel Richard je účastníkem partnerského programu společnosti Amazon Europe S.à.rl a partnerem v reklamním programu, který byl navržen tak, aby poskytoval médium pro webové stránky, pomocí kterého lze vydělat náklady na reklamu umístěním reklamy a odkazů na amazon.de. Společnost Amazon používá soubory cookie, aby mohla sledovat původ objednávek. Amazon mimo jiné rozpozná, že jste klikli na odkaz partnera na tomto webu. Další informace o využití dat společností Amazon najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Zrušení, změny, opravy a aktualizace: Uživatel má právo požadovat bezplatně informace o osobních údajích, které o něm byly uloženy. Kromě toho má uživatel právo na opravu nepřesných údajů, blokování a mazání svých osobních údajů, pokud neexistuje zákonný požadavek na jejich uchovávání.

Nyní zcela nové: Po zadání objednávky a dostupnosti údajů o objednávce proběhne rozhovor s vaším autorem a jedním z našich kolegů s cílem poskytnout vám bezvadnou kvalitu. Tato služba je zahrnuta v ceně za stránku zdarma od úrovně střední kvality.

Informace o souhlasu, včetně měření úspěchu, použití poskytovatele přepravních služeb MailChimp, Mailerlite, přihlášení k registraci a vašich právech na odvolání najdete v našem prohlášení o ochraně údajů.