facebook pixel

Teraz nowość: dyskusja autorów po złożeniu zamówienia. Cel: nienaganna jakość! Usługa dotyczy od średniego poziomu jakości.

X
   

Zasady anulowania (usługi) 

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy: W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy wzajemnie otrzymane usługi podlegają zwrotowi, a wszelkie korzyści (np. Odsetki) podlegają zwrotowi. Jeśli nie jesteś w stanie lub częściowo nie jesteś w stanie zwrócić lub zrezygnować z otrzymanej usługi i korzyści (np. Korzyści z użytkowania) lub tylko w pogorszonym stanie, musisz zrekompensować nam tę wartość. Może to oznaczać, że nadal musisz wypełniać umowne zobowiązania płatnicze za okres do odwołania. Musisz zapłacić odszkodowanie tylko za pogorszenie się stanu rzeczy i za jakiekolwiek użycie, jeśli użycie lub pogorszenie się stanu można przypisać obchodzeniu się z przedmiotem, który wykracza poza sprawdzenie właściwości i funkcjonalności. „Sprawdzenie właściwości i funkcjonalności” oznacza przetestowanie i wypróbowanie odpowiednich towarów, tak jak jest to możliwe i zwyczajowe w sklepie. Przedmioty przewoźne zwracamy na nasze ryzyko. Musisz ponieść regularne koszty zwrotu towarów, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu towarowi i jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 40 euro lub jeśli nie otrzymałeś jeszcze wynagrodzenia lub dokonali częściowej płatności określonej w umowie. W przeciwnym razie zwrot jest dla Ciebie bezpłatny. Przedmioty, których nie można wysłać paczką, zostaną odebrane od Ciebie. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą zostać spełnione w ciągu 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się dla Ciebie z chwilą przesłania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub towaru wraz z ich otrzymaniem.

Besondere Hinweise: Twoje prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli umowa została w pełni wykonana przez obie strony na Twoje wyraźne żądanie, zanim skorzystałeś z prawa do odstąpienia od umowy.

Koniec odwołania

Proszę również zwrócić uwagę: Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów sprzedaży na odległość dotyczących dostawy towarów, które są produkowane zgodnie z Twoimi specyfikacjami lub które są wyraźnie dostosowane do Twoich osobistych potrzeb lub które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu lub które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności został przekroczony. Ponadto nie ma umów zawieranych na odległość na dostawę nagrań audio lub wideo, tekstów lub oprogramowania, o ile otworzyłeś dostarczone nośniki danych, na dostawę gazet, magazynów i czasopism, chyba że złożyłeś telefoniczne oświadczenie o umowie. Ponadto prawo odstąpienia nie dotyczy umów sprzedaży zawieranych na odległość, które są zawierane w formie aukcji (156 BGB) lub w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, które są świadczone na żądanie konsumenta bezpośrednio telefonicznie lub faksem za jednym razem, chyba że chodzi o usługi finansowe.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów cyfrowych, które są nabywane i dostarczane w drodze pobierania, 312 d ust. 4 nr 1 BGB.

Żądanie zwrotu towarów, które nie mogą być wysłane jako paczka, należy złożyć do nas na piśmie, podając zamówiony towar, numer faktury i adres. Ciężar dowodu w przypadku wniosku o zwrot spoczywa na użytkowniku.

Pamiętaj, aby podać numer faktury, swój pełny adres i dane bankowe w celu zwrotu kosztów zwrotu.

Nowość: Po złożeniu zamówienia i udostępnieniu danych zamówienia odbędzie się rozmowa z Twoim autorem i jednym z naszych współpracowników, aby móc zapewnić Ci nienaganną jakość. Ta usługa jest wliczona w cenę za stronę bezpłatnie od średniego poziomu jakości.

Informacje na temat zgody, w tym pomiaru sukcesu, korzystania z usług dostawcy usług spedycyjnych MailChimp, Mailerlite, logowania rejestracji i prawa do odwołania można znaleźć w naszej deklaracji o ochronie danych.