facebook pixel

Τώρα νέο: Συζήτηση των συγγραφέων μετά την παραγγελία. Στόχος: άψογη ποιότητα! Η υπηρεσία ισχύει από το μεσαίο επίπεδο ποιότητας.

X
   

Πολιτική ακύρωσης (υπηρεσίες) 

 

Συνέπειες της ακύρωσης: Σε περίπτωση αποτελεσματικής ακύρωσης, οι αμοιβαία λαμβανόμενες υπηρεσίες πρέπει να επιστραφούν και να παραδοθούν τυχόν οφέλη (π.χ. τόκοι). Εάν δεν είστε σε θέση ή εν μέρει δεν μπορείτε να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τη ληφθείσα υπηρεσία και τα οφέλη (π.χ. πλεονεκτήματα χρήσης) ή μόνο σε επιδεινωμένη κατάσταση, πρέπει να μας αποζημιώσετε για την αξία. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να εκπληρώσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις πληρωμής για την περίοδο έως την ανάκληση. Πρέπει να πληρώσετε αποζημίωση μόνο για την υποβάθμιση του αντικειμένου και για οποιαδήποτε χρήση γίνεται εάν η χρήση ή η υποβάθμιση μπορούν να εντοπιστούν στον χειρισμό του αντικειμένου που υπερβαίνει τον έλεγχο των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας. Ο «έλεγχος των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας» σημαίνει τον έλεγχο και τη δοκιμή των εν λόγω προϊόντων, όπως είναι δυνατόν και συνηθισμένο σε ένα κατάστημα. Τα μεταφερόμενα αντικείμενα πρέπει να επιστραφούν με δική μας ευθύνη. Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με τα κανονικά έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων εάν τα παραδοθέντα αγαθά αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα αγαθά και εάν η τιμή των επιστρεφόμενων αγαθών δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 ευρώ ή εάν δεν έχετε λάβει ακόμη το αντάλλαγμα ή έχουν πραγματοποιήσει τη συμβατική μερική πληρωμή. Διαφορετικά, η επιστροφή είναι δωρεάν για εσάς. Τα στοιχεία που δεν μπορούν να σταλούν ως δέματα θα παραληφθούν από εσάς. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης πρέπει να εκπληρωθούν εντός 30 ημερών. Η περίοδος ξεκινά για εσάς όταν στέλνετε τη δήλωση ανάκλησης ή τα αγαθά, για εμάς με την απόδειξή τους.

Besondere Hinweise: Το δικαίωμά σας υπαναχώρησης λήγει πρόωρα εάν το συμβόλαιο έχει εκπληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη κατόπιν ρητής αίτησής σας προτού ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Λήξη της ανάκλησης

Σημειώστε επίσης: Το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως για την παράδοση αγαθών που γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή που είναι σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας ανάγκες ή που είναι ακατάλληλα για επιστροφή λόγω της φύσης τους ή που μπορούν να χαλάσουν γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει υπερβεί. Επιπλέον, δεν υπάρχουν συμβάσεις εξ αποστάσεως για την παράδοση εγγραφών ήχου, βίντεο ή λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε αποσφράξει τους παραδιδόμενους φορείς δεδομένων, για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και περιοδικών, εκτός εάν έχετε δηλώσει τη σύμβαση μέσω τηλεφώνου. Επιπλέον, το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως που συνάπτονται υπό τη μορφή δημοπρασιών (156 BGB) ή για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται απευθείας μέσω τηλεφώνου ή φαξ κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, εκτός εάν εμπλέκονται χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για ψηφιακά προϊόντα που αγοράζονται και παραδίδονται μέσω λήψης, 312 η παράγραφος 4 αρ. 1 BGB.

Η αίτηση επιστροφής για εμπορεύματα που δεν μπορούν να αποσταλούν με δέμα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς σε εμάς, αναφέροντας τα παραγγελθέντα προϊόντα, τον αριθμό τιμολογίου και τη διεύθυνσή σας. Το βάρος της απόδειξης για το αίτημα επιστροφής βαρύνει εσάς ως καταναλωτή.

Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον αριθμό τιμολογίου, την πλήρη διεύθυνση και τα στοιχεία της τράπεζάς σας για να αποζημιώσετε τα έξοδα επιστροφής.

Τώρα ολοκαίνουργιο: Μετά την υποβολή της παραγγελίας και τα δεδομένα παραγγελίας είναι διαθέσιμα, θα πραγματοποιηθεί μια συνομιλία με τον συντάκτη σας και έναν από τους συναδέλφους μας με σκοπό να σας παρέχουμε άψογη ποιότητα. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνεται στην τιμή ανά σελίδα δωρεάν από το μεσαίο επίπεδο ποιότητας.

Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συγκατάθεση, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης επιτυχίας, της χρήσης του παροχέα υπηρεσιών αποστολής MailChimp, Mailerlite, καταγραφής της εγγραφής και των δικαιωμάτων ανάκλησής σας στη δήλωση προστασίας δεδομένων.